Oferta pública d’aprofitaments forestal

La Direcció General de Forests elabora anualment una relació de l’oferta pública de fustes i llenyes a Catalunya, tenint en compte les previsions dels programes anuals d’aprofitaments i millores, que té per objecte donar publicitat als aprofitaments que es preveuen fer.

En la seva pàgina web (enllaç) es pot consultar cadascun dels aprofitaments de fusta previstos en forests de gestió pública. Cada aprofitament consta d’un full detallat on s’especifica les dades legals de la forest, les dades econòmiques i les dades tècniques.

  •  Oferta pública de fustes i llenyes 2015 (enllaç)

Al Solsonès:

Chart by Visualizer
Chart by Visualizer