Gestió

Existeixen tres figures de planificació de la gestió aplicables a nivell de finca: els Projectes d’ordenació (PO), els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i els Plans simples de gestió forestal (PSGF) per finques de menys de 25 ha.

Les forests de titularitat privada es troben ordenades amb PTGMF o PSGF, mentre les forests de titularitat pública planificades generalment compten amb un PO, encara que poden tenir també PTGMF o PSGF.

iof

taula_gestio