Biomassa a la comarca

L’Observatori de Calderes de Biomassa de Catalunya (OCBC) és una eina per conèixer l’evolució del mercat de la biomassa per a usos tèrmics que es va endegar l’any 2015 i que s’actualitzarà anualment. Es basa en dades d’instal·lacions de calderes i cremadors (estufes, llars de foc i insertables exclosos) obtingudes a partir de la col·laboració público/privada amb empreses fabricants i distribuïdores d’equips i amb les Diputacions.

En el període 2012 al 2014 s’han realitzat a Catalunya 1.833 instal·lacions de calderes de biomassa, corresponents a 140,5 MW de potència tèrmica total. Passant de les 375 al 2012 a les 1.833 actuals.

S’ha elaborat una infografia que recull les dades bàsiques del nombre d’instal·lacions i la potència per províncies, tipus de biomassa, tipus de promotor i per sectors. Podeu accedir a les dades de l’informe: Infografia Biomassa

Pel que fa a la comarca del Solsonès, segons la mateixa font, el 2014 tenim 45 instal·lacions que cremen biomassa, amb un consum de 4,6 MW de potència tèrmica total.

El següent mapa mostra la disponibilitat de biomassa a la comarca del Solsonès expressada en tones al 30% /ha any, segon treball realitzat al CTFC. Per altra banda el NUM mostra la quantitat d’instal·lacions de biomassa a nivell municipal, segons estudi de l’ICAEN (2014).

disp_biomassa